Uitzenden

Uitzenden wordt gekenmerkt door maximale flexibiliteit voor u en voor de uitzendkracht, doordat de arbeidsovereenkomst te allen tijde beëindigd kan worden. Succes! Uitzendbureau beschikt over een groot bestand met beschikbare uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten zijn per direct als vakman op uw vakgebied inzetbaar. Zo kunt u de continuïteit van uw bedrijf waarborgen, mét de flexibiliteit om de samenwerking weer te beëindigen als dat nodig is. Uitzenden kent vele voordelen die wij hieronder graag weergeven.

De voordelen

  • Succes! Uitzendbureau verzorgt de gehele werving en (voor)selectie.
  • Snelle inzet van gemotiveerde en ervaren uitzendkrachten.
  • Bij ziekte zorgen wij voor vervanging zodat de continuïteit van uw werkproces niet in gevaar komt.
  • Wij kunnen uitzendkrachten, in overleg met u, een specifieke opleiding bieden.
  • U ontvangt uitsluitend een factuur voor het aantal gewerkte uren van de uitzendkrachten, volgens een vooraf overeengekomen tarief.
  • De arbeidsrechtelijke risico’s zijn geminimaliseerd.

Wij nemen de werkgeversverplichtingen op ons, waaronder salaris- en personeelsadministratie, doorbetaling bij ziekte, scholingsverplichting en ziekteverzuimbegeleiding. Daarmee wordt uw organisatie van risico’s uitgesloten.

Nadat de betreffende uitzendkracht bij uw bedrijf minimaal 1.560 uur via Succes! Uitzendbureau heeft gewerkt, kunt u hem of haar kosteloos een dienstverband aanbieden.